Event Calendar

Filter No filter
Flesh and Blood TCG Online Tournament
Flesh and Blood
Tournament
2021-01-26
19:00:00

----------------- ENGLISH? SCROLL DOWN -----------------


Då kör vi en liten testa på turnering där vi alla klämmer och känner på hur det kan vara att spela Flesh and Blood Online.

Blir vi ett gäng så kör vi ordentliga Armory events varje vecka i framtiden där man bland annat kan vinna spelmattor och riktigt trevliga promo kort.

Nu ser vi till att det blir något riktigt nice av detta spel så haka tag i dina vänner och släpa in dem till gemenskapen.


När -> Tisdag den 26/1 kl 19.00

Format -> Blitz https://fabtcg.com/articles/introducing-blitz/

Kostnad -> Gratis

Anmälan -> Biljetter finner du här https://www.alaragames.se/collections/events

Prisstruktur -> 1a till 4e plats for blandade promos ur Crucible of War Armory kitet.


Hur går detta till? 


- Skapa ett konto på FaB hemsidan och kolla vad du har för kontonummer. Registrera dig här -> https://fabtcg.com/accounts/register


- Köp en gratis biljett för att deltaga här -> https://www.alaragames.se/collections/events och ange ditt FaB kontonummer. Detta är så att vi kan registrera dig för turneringens programvara.


- Gå in på discord under följande Länk https://discord.com/invite/zr4r7sC där kommer det finnas en "Tournament Space" sektion. Det är denna del av discord vi kommer samlas på. Under "pairings" och "announcements" kommer du se vem du skall möta och övrig information om turneringen. Håll koll på dessa så du inte missar någon info.


- Se till att vara live på både discord och Table Top Simulator minst 5min innan turneringsstart.


- När pairings kommer upp så hoppar ni in i voice chat på respektive bord enligt listan och "player 1" enligt listan skapar en server på Table Top Simulator med följande mod https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2191845555 . Personen förmedlar sedan namn på servern och lösenord till sin motståndare så personen kan hoppa in.


- Ni har totalt 45min på er att spela en match (5min setup time och 30min speltid.) Vi kommer starta en timer för detta. Ni ser under "announcements" på discord när tiden startar och rundan är slut. 


- Spelaren som vann (player 1 vid en draw) meddelar under "tournament-chat" i discord vem som van på vilket bord (tex. Table 4 - Player 2)


- När rundan är slut och alla har rapporterat så startar nästa runda. Vi kommer spela x antal rundor i formatet swiss beroende på deltagarantal. All info kommer dyka upp i "announcements".


- Efter att sista gamet i sista rundan är rapporterad så kommer prisutdelningen ut tillsammans med standings under "announcements". Om det är fysiska priser så kommer dessa ligga i butiken på Föreningsgatan 16, Trollhättan under 6 månader och kan skickas med vid en order. Meddela oss då på info@alaragames.se om vi skall skicka med vinsten. Är det store credits så krävs det ett konto på www.alaragames.se för att kunna bli tilldelad dessa.


- Vi på Alara Games önskar dig en trevlig turnering och är det några oklarheter så tveka inte på att kontakta oss antingen på Facebook, Discord eller genom info@alaragames.se----------------- ENGLISH -----------------


It's time to host a small test tournament where we all squeeze and feel what it can be like to play Flesh and Blood Online.

If we become a group of players then we will run proper Armory events every week in the future where you can amongst other things, win game mats and really nice promo cards.

Now we make sure that this game will be something really nice, so grab your friends and drag them into the community.


When -> Tuesday 26/1 at 19.00

Format -> Blitz https://fabtcg.com/articles/introducing-blitz/

Cost -> Free

Registration -> Tickets can be found here https://www.alaragames.se/collections/events

Price structure -> 1st to 4th place gets mixed promos from the Crucible of War Armory kit.


How does this work?


- Create an account on the FaB website and check what account number you have. Register here -> https://fabtcg.com/accounts/register


- Buy a free ticket to participate here -> https://www.alaragames.se/collections/events and enter your FaB account number. This is so that we can register you for the tournament in the software.


- Go to discord our server under the following Link https://discord.com/invite/zr4r7sC where there will be a "Tournament Space" section. It is this part of discord that we will gather on. Under "pairings" and "announcements" you will see who you will paired against and other information about the tournament. Keep track of these so you do not miss any info.


- Make sure to be live on both discord and Table Top Simulator at least 5min before the start of the tournament.


- When pairings come up, you jump into voice chat on each table according to the pairings list and "player 1" according to the list creates a server on Table Top Simulator with the following mod https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2191845555 . The person then transmits the name of the server and password to his opponent so that person can connect to ther server.


- You have a total of 45 minutes to play a match (5 minutes setup time and 30 minutes playing time.) We will start a timer for this. You see under "announcements" on discord when the time starts and the round is over.


- The player who won (player 1 at a draw) announces during "tournament chat" in discord who won at which table (eg Table 4 - Player 2)


- When the round is over and everyone has reported, the next round starts. We will play x number of rounds in the swiss format depending on the number of participants. All info will appear in "announcements" before the start of the tournament.


- After the last game in the last round has been reported, the award ceremony will take place together with standings under "announcements". If there are physical prices, these will be located in the store at Föreningsgatan 16, Trollhättan, Sweden for 6 months and can be sent with an order. Let us know at info@alaragames.se if we should add your prices to an order. If there are store creditds as prices, an account on www.alaragames.se is required to be able to be awarded these.


- We at Alara Games wish you a pleasant tournament and if there are any ambiguities, do not hesitate to contact us either on Facebook, Discord or through info@alaragames.se


0

You can create a Flesh and Blood Account at https://fabtcg.com/accounts/register/

Flesh and Blood TCG Online Tournament ticket

Alara Games AB has not added a description to this event

Host:

Alara Games AB

Address:

Loading ...

Price:

Free

Date:

Date @ Time

Sold Out

Decklist

Buy a Deck

X